• TASUTA TARNE alates 200€

 • Kuidas utiliseerida ehitustööst järele jäänud tooteid?

  Keskkonnasäästlikkus on tänapäeval üha olulisem teema, eriti ehitusvaldkonnas. Üheks oluliseks sammuks säästva ehitamise suunas on jäätmete tõhus utiliseerimine ja ringlussevõtt. Paljud ehitusettevõtted ja koduehitajad seisavad silmitsi küsimusega, kuidas käsitleda ülejäänud materjale ja poolikuid tooteid, mis jäävad pärast töö lõppu järele.

  Ilmselge on, et kui ehitustööde käigus jääb üle poolikuid tooteid, siis alati ei olegi mõistlik neid minema visata. Kui säilitada tooteid juhistele vastavalt, saab neid kasutada ka järgmistel ehitusprojektidel, seda just väiksematel parandustöödel. Küll aga saavad jäägid ilmselt probleemiks siis, kui neid koguneb juba liialt palju. Samuti tuleks arvestada, et paljudel toodetel peale pakendi avamist säilivusaeg lüheneb paarile kuule, ega vasta enam pakendil märgitule.

  Kui ehitustöö lõpetamisel jääb üle poolikuid tooteid nagu liime, segusid, tihendusmasse või muid ehituskeemiatooteid, on oluline neid õigesti käidelda. Eestis on ehitusprahi kõrvaldamine reguleeritud ja see ei tohi sattuda olmeprügi hulka. See kehtib eriti keemiliste ainetega, mis võivad olla keskkonnale ohtlikud.

  Seetõttu on oluline, et tarbijad viiksid üle jäänud tooted jäätmejaama, kus neid saab ohutult käsitseda ja utiliseerida. Siin on mõned põhjused, miks on oluline järgida õiget utiliseerimisprotseduuri:

  1. Keskkonnaohutus: Keemiatooteid ei tohi kunagi visata olmeprügi hulka, valada kanalisatsiooni, matta maha, visata õue maapinnasele ega põletada. Need võivad põhjustada keskkonnasaastet ja kahjustada looduskeskkonda ning inimeste tervist.

  2. Seaduslikud nõuded: Eestis kehtivad seadused ja määrused ehitusjäätmete kõrvaldamise kohta ning ehitusprahi ebaõige käitlemine võib kaasa tuua trahvid.

  3. Ringlussevõtt ja taaskasutus: Paljude Kiilto toodete pakendid on ringlussevõetavad või taaskasutatavad. Nende õige utiliseerimine võimaldab neid uuesti töödelda ja vähendada keskkonnamõju.

  4. Turvalisus ja teadlikkus: Tarbijad peavad olema teadlikud õigetest käitumisviisidest ehitusjäätmete käitlemisel, et tagada nende enda ja ümbritseva keskkonna ohutus.

   

  Ohtlike jäätmeid sh ehituskeemiat, saavad erakliendid viia jäätmejaamadesse ise. Lisaks on tehtud eraklientidele vallaelanikena piirkoguses ohtlike jäätmete ära andmise võimalus tasuta.

  Näiteks Ragn-Sells jäätmejaamade asukohad leiate siit: https://www.ragnsells.ee/erakliendid/jaatmejaamad/

  Kuna jäätmejaama tasuta teenused on mõeldud eraklientidele mitte ettevõtetele, siis ettevõtted saavad tellida Ragn-Sells ohtlike jäätmete äraveo teenuse:

  https://www.ragnsells.ee/service2b/ohtlike-jaatmete-kogumislahendused/

  Ehitusest järele jäänud toodete utiliseerimiseks soovitame täpsemalt uurida, kus asub teile lähim jäätmejaam ja kuidas on reguleeritud jäätmete utiliseerimine valla elanikele ning sealsetele ettevõtetele.

  Meie toetame jätkusuutlikku ehituspraktikat ja julgustame tarbijaid vastutustundlikule käitumisele. Ärge jätke oma ehitusjäätmeid olmeprügisse või sokutage neid metsa alla ega põletage – veenduge, et viite need jäätmejaama vastavalt juhistele, et aidata kaasa keskkonnakaitsele ja ohutule keskkonnale.