• TASUTA TARNE alates 200€

 • Kauba tagastus

   PALVE VAHETADA KAUP VÕI TAGASTADA KAUBA EEST MAKSTUD RAHA

   Täitmis kuupäev:

   OSTJA ANDMED

   TELLIMUS


   Kauba kättesaamise kuupäev:

   Käesolevaga kinnitan, et tühistan allpool loetletud kauba (kaupade) ostulepingu (või selle osa) ja kohustun viivitamatult, vastavalt internetikaupluse eeskirjadele, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul pärast käesoleva teate allakirjutamise kuupäeva, tagastama müüjale allpool loetletud kaubad:

   TAGASTATAVAD KAUBAD

   Kaupade täielik nimetus ja nende kogus

   Kauba (kaupade) tagastamise põhjus. Tagastamise põhjus, näiteks juhul kui kaup (kaubad) oli (olid) riknenud tarnimise käigus, kirjeldada täpselt kõik kauba vigastused.

   Anname teada, et Floor Covering OÜ (aadress Paldiski mnt 25/4, Tallinn, e-post shop@floorcovering.ee) töötleb kliendi esitatud andmeid: eesnime, perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja muid lepingus nimetatud andmeid Floor Covering OÜ Ostjaga lepingu sõlmimise ja selle täitmise eesmärgil. Isikuandmete esitamine on vajalik selleks, et sõlmida ja täita lepingut, mille osapool on Ostja. Selles punktis nimetatud andmeid säilitatakse 6 (kuus) kuud alates teostatud operatsioonist.

   Alla kirjutades kinnitan oma allkirjaga, et ülalpool esitatud informatsioon vastab tõele, et olen tutvunud ja nõustun pood.floorcovering.ee internetikaupluse kaupade tagastamise kõikide reeglite ja kaupade tagastamise tingimustega.

   Lisage kinnitamiseks siia kasti allkiri