Tsemendibaasil kinnitussegude lisaaine elastsuse ja nakkuvuse parandamiseks nii siseruumides kui ka välitingimustes. Võimalikud kasutuskohad näiteks :

1. Plaadisegu omaduste parandamiseks plaatide kinnitamisel suhteliselt värskele betoonaluspinnale (min 1 kuu, aluspõranda niiskus max 95%RH). Plaatimise käigus tuleb arvesse võtta betooni kahanemisest põhjustatud pingeid ja luua piisavalt deformatsioonivuuke.

2. Klaasmosaiigi paigaldamine. Tänu oma väikestele mõõtmetele ning siledale ja tihedale pinnale on klaasmosaiik eriti tundlik töövigadele. Klaasmosaiigi paigaldamine nõuab kogemusi ja tähelepanelikkust. Kiilto Fixbinder parandab plaadisegu nakke tugevust ja niiskuskindlust.

3. Puitlaastplaadi tugevdamine, liimides sellele kipskartongplaadi Kiilto Fixbinderiga tugevdatud plaadiseguga. Näiteks, 15 mm paks kipsplaat, liimituna 22 mm tapiga puitlaastplaadile, tugivahemaaga C 600, omab sama paindumisjäikust kui 22 mm tapiga puitlaastplaat, mille tugivahemaa on C 300.

4. Betoonaluspinna ja Kiilto 60/Kiilto 60 Plus tasandusmasside vahele nakkekihi tekitamine. Nakkekiht harjatakse aluspinnale tasanduskihi pealekandmist. Nakkekiht valmistatakse Kiilto 60 või Kiilto 60 Plus segu (20 kg), Kiilto Fixbinderi (1 l) ja vee (1,5 l) segust. Põranda tasanduskiht hõõrutakse värskele ühenduskihile.

Kiilto Fixbinder parandab tsemendibaasil segude nakketugevust ning annab hea niiskuskindluse ja lisab elastsust. Tsemendi leeliselisus ei mõjuta lisaaine toimet. Ei soovitata kasutamiseks muude tsemendibaasil ehitussegudega, näiteks põrandatasandussegudega või vuugitäidistega.